Nu starter Naturklubben for børn op igen

Årets første møde bliver lørdag den 2. april klokken 9:00-12:00 i Naturcenter Tved Gl. Skole.  

Læring og hygge i naturklubben omkring bålet. Foto: Karen Luise Rindom

Velkommen til det første møde i Naturklubben for børn i 2022          🌱 

Vi vil sammen finde forårstegn i naturen. Vi leder efter alle tegn i naturens rige. Hvordan overvintrer naturen, og hvordan ser vi forårets komme. Vi ser efter fugle, insekter, padder, pattedyr og planter. Albert Smith har lovet at være vores faglige vejleder, så vi ser frem til en hyggelig og udbytterig formiddag. 

Der bliver også plads til en formiddagspause med en lille forfriskning og en fælles afslutning omkring bålet, hvor vi laver snobrød.  

Klubben henvender sig primært til børn i alderen 6-12 år, men man må gerne tage forældre, bedsteforældre og søskende med. Man skal blot tilmelde sig senest torsdag den 31.marts enten på mail karenluiserindom@gmail.com eller på mobil 6093 0849. Man er naturligvis også velkommen til at tage kontakt, hvis man har spørgsmål angående Naturklubben 

Praktisk info:  

Det koster 100,- for et barn at blive medlem af Naturklubben i kalenderåret 2022. Medlemskabet indbefatter mulighed for deltagelse i 10 arrangementer, samt medlemsbladet Naturnyt tre gange årligt. Man behøver ikke deltage i alle møder, da de enkelte arrangementer er selvstændige forløb. Det praktiske omkring indmeldelse klarer vi i Naturcentret den 2. april.   

🌞  Vi glæder os til at se jer i Naturklubben efter en lang vinterpause.  

🌱 Velmødt i  Naturcenter Tved Gl Skole 🌱 

Gruppen bag Naturklubben