Naturoplevelser i 2020-21 – AFLYST

Tårnfalk. Foto: Elly Hansen

Grundet corona er Naturoplevelser 2020-21 desværre aflyst. Vi håber, at det bliver muligt, at gennemføre det på et andet tidspunkt.

Naturoplevelser i 2020-21 er BFNs halvårlige møde hvor medlemmerne via billeder og andet har mulighed for at fortælle om nogle af de spændende naturoplevelser, de har haft i ind- og udland i 2020 eller 2021. Foreningens medlemmer opfordres til at møde op og fortælle om stort og småt fra naturen.

Dog – hvis du har mere end en halv snes billeder bedes du kontakte Jørgen Nordkvist på nordkvist@mail.dk eller 2342 9768

Foreløbige lange indlæg:

Elly Hansen vil fortælle om ”Året med corona”, hvor hun vil vise billeder af de fugle, hun har set i Danmark.

Per Müller eller Jørgen Nordkvist vil vise billeder fra en botanisk ekskursion til Nordvestsjælland, som har højere temperaturer og mindre nedbør end i resten af landet. Floraen i dette område hører til storebæltsfloraen, hvor det er sådan, at nogle af arterne har en sydøstlig hovedudbredelse. De sydøstlige arter findes især på kalkstepper i lande som Ungarn, Rumænien og dele af Balkan.

Sted: Onsdag d. 19. januar 2022 kl. 19.30 i Hummerhuset, Ørhagevej 189 i Klitmøller