Livet i vandhullet med BFN’s Naturklub d. 21. maj

Skrubtudser i parring. Foto: Karen Luise Rindom

Næste gang i Naturklubben for børn handler det om livet i vandhullet.

Vi har fået lov at undersøge livet i søen ved siden af Tved Gl. Skole.

Naturvejleder Søren Michelsen Krag og Albert Smith vil hjælpe os med det faglige indhold. Vi vil også tale om og udforske årstidens betydning for livet i vandhullet.
Måske møder vi en vandsalamander, en vandkalv eller en vandnymfe. Der kommer måske en frø en tudse eller en haletudse forbi, i hvert fald er det sikkert, at der er masser af liv i søen.

Der bliver som altid tid til en formiddagsforfriskning og fælles afslutning ved bålet.

Det hele sker lørdag den 21. maj klokken 9:00-12:00 i Naturcenter Tved Gl. Skole

Tilmelding til Karen på mail karenluiserindom@gmail.com eller på mobil 60930849 senest
torsdag den 19. maj af hensyn til forplejningen.