Hare- og agerhøneprojekt i Sydthy

Onsdag den 7. maj kl. 19.00

Hare- og agerhønebestandene har det skidt. Markens vildt er løbet tør for levesteder. Der bliver længere imellem, at landmanden oplever en flok agerhøns løbe foran sin traktor. Den udvikling kan vendes ved målrettet at forbedre levestederne for arterne.

Det er vigtigt at skabe sammenhængende områder for vildtet, og derfor er det afgørende, at lodsejere arbejder på tværs af ejendomsskel om en målrettet vildtforvaltning. Det har givet gode resultater i andre dele af landet.

Markvildtrådgiver Anders Rishøj Jensen er rådgiver for et nyetableret markvildtlav i Sydthy og vil på åstedet fortælle om projektet og de resultater, der kan opnås. Sydthy projektet strækker sig fra Hilligsø Teglværk til Lyngholm i et 5 – 10 km bredt bælte.

Mødested:

Bjarne Jørgensen, Vestervig Kloster, Klostergade 2, Vestervig (lige over for kirken)

Evt. henv. Knud-Allan Knudsen, tlf. 9794 5025