Generalforsamling i BFNs Naturkurser (Thisted Kommune)

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Hummerhuset i Klitmøller onsdag d. 12. marts 2014 kl. 19.30

Dagsorden er følgende :

1) Valg af dirigent og stemmetællere.
2) Bestyrelsens beretning.
3) Forelæggelse af revideret regnskab.
4) Behandling af indkomne forslag (indkommet senest 1 uge før generalforsamlingen)
5) Godkendelse af budget.
6) Valg af formand for 1 år
7) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
8) Valg af bestyrelsessuppleant for 1 år.
9) Vaig af revisor og revisorsuppleant for 1 år.
10) Eventuelt.

N.B. : Poul Holm Pedersen, Erling Andersen og Else Kristensen er på valg. Poul og Erling genopstiller ikke.