Generalforsamling i BFNs Naturkurser (Jammerbugt Kommune)

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Fosdalen Naturcenter, Fosdalvej 69, 9460 Brovst mandag d. 3. marts 2014 kl. 19.00

Dagsorden er følgende :

1) Valg af dirigent og stemmetællere.
2) Bestyrelsens beretning.
3) Forelæggelse af revideret regnskab.
4) Behandling af indkomne forslag (indkommet senest 1 uge før generalforsamlingen).5) Godkendelse af budget.
6) Valg af formand for 1 år.
7) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
8) Valg af 1 bestyrelsessuppleant for 1 år.
9) Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år.
10) Eventuelt.

N.B. : Blandt indkomne forslag vil bestyrelsen indgive forslag om opløsning af foreningen.