Frivillige mødes i Naturcenter Tved Gl. Skole

Krible krable ved Søen med Naturklubben 2021. Foto: Karen Rindom

Frivillige inviteres hermed til møde i Naturcenter Tved Gl. Skole. Inviteret er alle, der vil være med til at støtte op om Naturklubben for børn og/eller Naturcampen for børn. Mødetidspunktet er mandag den 31. maj klokken 15:00. 

Naturklubben er for børn i alderen 6-12 år. Den så dagens lys i august 2019. Efter en del corona-bump på vejen har vi i dag cirka 20 medlemmer.  Vi har som udgangspunkt 6 møder i hvert halvår.  

Møderne ligger, hvis ikke andet bliver nævnt i Naturcenter – Tved Gl. Skole lørdage i tidsrummet 9:00-12:00.  Vi mangler at planlægge 2. halvår af 2021.  

Naturcampen i uge 27 er et nyt tiltag, som har til formål, at nå ud til endnu flere børn i alderen 6 – 12 år.  

Lejren starter mandag den 5. juli klokken 9:00 – 15:00 og fortsætter sådan til fredag den 9. juli klokken 15:00. Der er som udgangspunkt tænkt 1 tema pr. dag og en kreativ eftermiddag med arbejdende værksteder fra 13:00-14:30 hver dag.    

Dagsorden for mødet:  

  1. Planlægning af program for Naturklubben for 2. halvår af 2021.  

Fastsættelse af mødedatoer 

Fastsættelse af indhold  

For hvert punkt endvidere fastsættelse af: 

a) Hvem er tovholder på arrangementet? 

b) Hvem er faglig ansvarlig? 

c) Hvem hjælper med det praktiske?  

  1. Planlægning af Naturcampen i uge 27.  Fra mandag den 5. juli klokken 8:30 – fredag den 9. juli  

Præsentation af foreløbige planer og ideer:  

a)  Faglige formiddage      Diskussion og fastlæggelse 

b)   Kreative eftermiddage       Diskussion og fastlæggelse 

c)   Forplejning/ Køkkenchefer   Diskussion og fastlæggelse 

  1.    Opsamling på løse ender, og fordeling af opgaver.  
  1. Eventuelt 

Der er naturligvis kaffe og kage til de fremmødte.  

De bedste hilsner 

Nanna og Knud Allan
Karen og Poul  

Du kan også få tilsendt et mere udførligt program og oplæg til mødet, hvis du er interesseret eller har brug for nærmere information om, hvilke opgaver der er. 

Vil du/I gerne være med, men er forhindret denne dag, så send bare en mail eller ring. Vi er taknemlige for al den hjælp vi kan få.  

Tilmelding til mødet senest lørdag den 29.maj.  

Kontaktperson: Karen Luise Rindom. Skriv gerne til  karenluiserindom@gmail.com eller ring på mobil  60930849