De vilde blomsters dag i Norden 2014

Søndag d. 15. juni kl. 10.00-ca 12.30
Turen går i år til Sårupskrænten, som er en del af en større kalkformation, hvor man kan finde sjældne arter som f.eks. Bakke-Fnokurt, der må betegnes som en istidsrelikt. Desuden vil vi finde mere almindelige arter, der er karakteristiske for et kalkpræget område og de vil blive præsenteret af Søren Telling
Medbring gerne proviant. Gummistøvler ikke strengt nødvendige.
Mødested : Lufthavnen i Tved
Turleder : Søren Telling (6178 7742)