Dansk Skaldyrcenter i Nykøbing M (Øroddevej 80, 7900 Nykøbing)

Ekskursion – lørdag d. 26. april kl. 14.00

Dansk Skaldyrcenter i Nykøbing M ligger lige midt i Limfjorden, verdens bedste skaldyrvand. Her forskes der i at fremme opdræt og fiskeri af skaldyr. Rundvisningen giver dig et unikt indblik i moderne, biologisk forskning. Du kommer rundt på laboratorier, klækkerier og forsøgsanlæg. Der fortælles undervejs om de nyeste forsøg og den seneste forskning, samt om afprøvning af metoder og udstyr til opdræt af skaldyr.

Entre : 100 kr. pr. person.

Tilmelding :

Da Skaldyrcentret skal kende deltagerantallet er der bindende tilmelding til Else Kristensen på else.mk@live.dk Senest d. 11. april. Else kan samtidig formidle samkørsel fra P-pladsen (grus) på Sydhavnen (afgang kl. 13.20).