Bliv en del af BFN-fællesskabet på Arter.dk 

Markfirben i kamp. Foto: Jan Durinck

BFN er kommet på Arter.dk – Danmarks nye offentlige arts-portal og du kan nu få dine fund registreret både under dit eget navn og BFN. 

BFNs naturdatabase

BFN har drevet en naturdatabase i mange år, hvor der er registreret mange arter især sårbare arter. Man kan se indhold fra BFNs naturdatabase her på hjemmesiden under fanebladet “Om BFN”: “BFN naturdata”

Som beskrevet af Knud Knudsen i Naturnyt nr. 1 maj 2022, er der nu mange offentligt tilgængelige databaser man kan registrere sine fund på. En af dem er Arter.dk, som i skrivende stund har fungeret i ca. halvandet år. Arter.dk opsamler registreringer mange steder og rummer pt. ca. 51 millioner registreringer. BFN har i år givet ca. 23.000 observationer til Arter.dk, hvilket var indholdet af naturdatabasen frem til 2015.

Ahornuglens larve. Foto: Jan Durinck

Oprettelse på Arter.dk

Man kan oprette sig som bruger på Arter.dk og man kan anvende en app. på sin smartphone, som gør det let at foretage registreringer mens man er på tur. App’en kan også hjælpe med at artsbestemme fund, ved hjælp af mobilens kamera. Endeligt kan man forberede større portioner observationer på et regneark på sin computer og uploade det på én gang.

På Arter.dk kan man oprette fællesskaber og det har BFN gjort. Her kan vi samle registreringer fra Nordvestjylland på en måde så de både er registreret under dit eget navn og som en del af BFN-fællesskabet. Herved kan vi følge med i hvor meget BFN bidrager med natur-observationer og også gøre Nationalparken, Naturstyrelsen og kommunerne mfl. opmærksom på denne indsats.

Opret dig som bruger og skriv til en af de tre administratorer af BFN-fællesskabet, så vi kan sætte dig på listen af dem der bidrager til dette fællesskab. Lars Smith (hojrisvej2@gmail.com), Ib Nord Nielsen (ib.nord.nielsen@gmail.com) eller Jan Durinck (jan@durinck.dk).