BFNs naturkurser – 2020

Bulbjerg. Foto: Niels Lisborg

Så er programmet for BFNs Naturkurser for 2020 klar.

Naturkurserne fungerer som aftenskole under folkeoplysningsloven, og kursisterne betaler 30 kr. pr. lektion.

Hvert andet år i november arrangerer naturkurserne et debatmøde om et aktuelt emne.

Ud over deciderede kurser arrangerer Naturkurserne i Thisted Kommune hvert forår og efterår en fuglestudiekreds. Lederne af denne studiekreds arbejder ulønnet, således at man kan deltage for et beskedent beløb (100 kr. pr. halvår).

Du kan se de enkelte kurser i kalenderen på BFNs hjemmeside under fanebladet aktiviteter. Det er også her tilmeldingen til de enkelte kurser sker.