BFNs Naturklub for børn starter op igen d.10 april

Efter en lang pause, glæder vi os til at se jer igen i Naturklubben.

Lørdag den 10. april klokken 9:00-12:00

Naturcenter Tved Gl. Skole, Hanstholmvej 64, 7700 Thisted

Emne: Krible krable i vand

Vi har fået naturvejleder Søren Michelsen Krag og Albert Schmidt til at hjælpe os med det faglige indhold. Vi har fået lov at undersøge livet i søen ved siden af Tved Gl. Skole.

Det bliver også denne dag, vi skal tage vores gave fra Nordea i brug for første gang. Vi har fået 4 emnekasser og to rygsække, med grej til at udforske naturen. 

Hele arrangementet er naturligvis udendørs. Der er kakao og boller til alle.

Både gamle og nye medlemmer er velkomne i Naturklubben. Voksne er naturligvis også meget velkomne i følgeskab med børn. Vi følger naturligvis reglerne for håndtering af smittefare.

I må meget gerne tilmelde jer til karenluiserindom@gmail.com eller på mobil 60930849. Helst senest torsdag den 8. april af hensyn til forplejningen.

OBS!!! Arrangementet den 24. april går ikke til Vejlerne, men bliver på foreningens egen grund i Tved, hvor vi kan håndtere Corona restriktionerne. Tidspunktet rykkes også til 9:00-12:00.

Program for den 24. april offentliggøres, så snart vi har aftale på plads med fagpersoner.