BFN markerer 50 års jubilæum med ny bog

Trane med unger. Foto: jens Kristian Kjærgård
Et opslag i bogen fra afsnittet om Nationalpark Thy. Fotograf af klokkeensian og kronhjort: Susanne Worm. Fotograf af Kobber-vandnymfe: Ib Nord Nielsen.

Nedenstående er en pressemeddelelse, der er bragt i mange af landets aviser. Hvis man ikke er medlem af BFN (Biologisk Forening For Nordvestjylland) og er interesseret i bogen, er det muligt, at købe bogen for kr. 125,- fra BFN’s Forlag.

Med bogudgivelsen ”Sammen om naturen” markerer Biologisk Forening for Nordvestjylland, at foreningen nu igennem 50 år har været en forkæmper og en medspiller på naturområdet i dette hjørne af landet.

BFN’s omfattende registreringer af planter og dyreliv i Thisted, Morsø, Jammerbugt og Skive kommuner, indsamlet af naturkyndige medlemmer gennem årtier, har gennem årene været til stor gavn for myndighedernes forvaltning, der her har haft et værdifuldt supplement til egne feltundersøgelser af naturværdierne i området.

Vigtige samarbejdspartnere som Naturstyrelsen Thy, Nationalpark Thy og Thisted Kommune har alle bidraget med kapitler til jubilæumsbogen, der netop er udkommet.

I bogen gør foreningen status over den nordvestjyske naturs udvikling gennem de seneste 50 år, på godt og ondt. Nogle arter er gået tilbage, andre frem.

På sine blot 76 sider giver bogen et koncentrat af viden om naturen i Nordvestjylland, rigt illustreret med smukke fotos af landskaber, dyr og planter. Flere af foreningens egne, naturkyndige medlemmer står for kapitlerne om pattedyr, fugle, dagsommerfugle, flora, svampe, mos og lav.

Det var en flok unge, naturinteresserede morsingboer, der 4. april 1970 stiftede Biologisk Foreningen for Nordvestjylland (BFN). De havde set, hvordan værdifulde naturlokaliteter gik tabt til afvanding, dræning og opdyrkning. Målet med foreningen var at øge interessen for, kendskabet til og forståelsen for naturen. Aktiviteterne bestod af ekskursioner, indsamling af data og møder, som de første år fandt sted på loft i Bjørndrup på Mors.

Året efter fik foreningen også en aktiv afdeling i Thy. Der blev mulighed for at overtage det forhenværende hummerhus i Klitmøller, som ved hjælp af frivillig arbejdskraft blev sat i stand og i 1975 taget i brug som Ørhage Naturcenter.

BFN har fortsat lokaler og afholder aktiviteter i Hummerhuset, der blev opført på det yderste af Ørhage, efter at novemberstormen i 1981 rev dele af det gamle hus i havet.

I 2015 arvede BFN desuden Tved Gl. Skole efter foreningens mangeårige formand Holger Søndergaard, der døde samme år. Her foregår i dag en stor del af foreningens ungdomsarbejde, og en shelterplads i haven giver mulighed for overnatning og madlavning i forbindelse med friluftsaktiviteter.

En række af foreningens aktiviteter omtales også jubilæumsbogen. BFN driver en kursusafdeling med bl.a. kurser for Nationalpark Thy og en meget aktiv fuglestudiekreds. Også foreningens forlag med udgivelser af bøger på højt fagligt niveau bidrager til formidlingen af viden om naturen.

BFNs Naturklub for børn samler op imod 20 børn i alderen 6 – 12 år til aktiviteter i naturen, selv om corona pandemien foreløbigt har sat disse aktiviteter på pause.

Nordvestjysk Ringmærkningsgruppe blev etableret i 1972 og har i perioden haft op imod 20 aktive ringmærkere. Det er igennem årene blevet til mere end en halv million ringmærkede fugle.

I forbindelse med naturforbedring har BFN spillet en aktiv rolle, bl.a. gennem etablering af et aktivt naturplejenetværk, som har stået for pleje af værdifulde naturområder. I samarbejde med Nationalpark Thy har foreningen også bidraget til genopretning af klithedearealer.