maj, 2022

10maj19:0021:00Vigsø-Frøstrup-områdets historie og natur - Kursus 221Landsdel:Nordjylland

Arrangement-info

Kursus nr. 221 omhandler Vigsø-Frøstrup-områdets historie og natur. Det bliver ialt 15 spændende timer fordelt over 6 kursusdage. Læs det fulde program for alle dagene her: Program BFNs Naturkurser 2022

15 timer ved Marie Posselt (Arkæolog, Museum Thy), Henrik Schjødt Kristensen (Naturstyrelsen Thy) og Jørgen Nordkvist (botaniker)

Landskabet fra Vigsø til Frøstrup, herunder Harboslette, er et vidtstrakt og noget øde område, som mange ikke er så bekendt med. Det vil vi gerne råde bod på.

På kurset behandles områdets foranderlige landskabs- og kulturhistorie, omfattende de forhistoriske landskabsdannelser og den senere menneskelige påvirkning af landskab og natur gennem: afgræsning, trærydning, afvanding, træplantning, råstofudvinding m.m., som alt sammen har påvirket dyre- og plantelivet. Hvordan ser naturindholdet ud i dag, og hvad gøres der for at forbedre dets vilkår i et stort område, som måske ad åre bliver en del af Nationalpark Thy.

Pris: 450 kr.

Foto: Thy-Gøgeurt af Ib Nord Nielsen

 

Tidspunkt

(Tirsdag) 19:00 - 21:00

Lokalitet/sted

Tved Gl. Skole

Hanstholmvej 64

Tilmelding

Klik her for tilmelding (online formular)Jens Handrup: tlf. 30 50 69 92, handrup@outlook.dk

X