maj, 2021

04maj19:0021:00Tved-Hanstholm-områdets historie og natur - Kursus 211 (tredje gang)Landsdel:Nordjylland,Thy

Arrangement-info

Landskabet i og omkring Hanstholm Vildtreservat er dramatisk og interessant.

På kurset behandles områdets foranderlige landskabs- og kulturhistorie, omfattende den tidligere kystlinje, landhævning, bebyggelse fra forskellige perioder, sandflugt og tilplantning. Alle disse elementer kan vi genfinde i områdets plantager og klitheder, der desuden danner rammen om et unikt dyre- og planteliv.

Kurset forløber sig over 5 gange.

Første gang: På Tved Gl. Skole, Hanstholmvej 64 tirsdag d. 20. april kl. 19.00-21.00.

Charlotte fortæller om områdets landskabs- og kulturhistorie med fokus på menneskers levevilkår før, under og efter sandflugten.

Anden gang: Ekskursion til Nørtorp Voldsted og Tved Kirke tirsdag den 27. april kl. 19.00-21.00

Vi ser på sporene efter det levede liv i middelalderen, før sandflugten forandrede landskabet. Mødested: Nørtorp ved Ræhr (Fyrvej 59), derefter kører vi til Tved Kirke.

Tredje gang: På Tved Gl. Skole tirsdag d. 4. maj kl. 19.00-21.00, hvor Henrik med sit brede kendskab til området vil redegøre for den spændende natur i det storslåede landskab. Da området nu er i spil som én af de kommende naturnationalparker med indhegnede store græssende dyr, åbner der sig helt nye biodiversitetsmæssige perspektiver for det i forvejen rige naturindhold.

Fjerde gang: Ekskursion til Sårup/Tved Plantage tirsdag d. 11. maj kl. 18-21, hvor du vil opleve mange af skovens fugle, dyr og planter. Turen byder også på besøg ved forladte hustomter og andre kulturhistoriske spor i området.
Mødested: Parkeringspladsen ved Sårup, Sårupvej 62, 7730 Hanstholm.

Femte gang: Ekskursion til Tved Plantage, Langsande og Kokkjær Vand tirsdag d. 18. maj kl. 18-21.

Her vil Henrik fremvise de indre heder og vådområderne.
Mødested: Parkeringspladsen ved Tved Kirke, Hanstholmvej 57, 7700 Thisted.

Varighed: 12 timer

Lærere:  Charlotte Boje H. Andersen (Museum Thy) og Henrik Bak (Naturstyrelsen Thy)

Pris: 360 kr.

Tidspunkt

(Tirsdag) 19:00 - 21:00

Lokalitet/sted

Tved Gl. Skole

Hanstholmvej 64

Tilmelding

Klik her for tilmelding (online formular)Jens Handrup: tlf. 30 50 69 92, handrup@outlook.dk

X