april, 2020

21apr19:0021:00Tved-Hansted-områdets historie og natur - Første gang - AFLYSTLandsdel:Nordjylland,Thy

Arrangement-info

Hanstholmreservatet. Foto: NaturGrafik.dk

OBS!!! Grundet situationen med Corona-virus og myndighedernes anbefalinger er kursus nr. 201 om Tved-Hansted-områdets historie og natur desværre aflyst. 

Kursus nr. 201

12 timer ved Charlotte Boje H. Andersen (Museum Thy) og Henrik Bak (Naturstyrelsen Thy).

Landskabet i og omkring Hanstholm Vildtreservat er dramatisk og interessant.
På kurset behandles områdets foranderlige landskabs- og kulturhistorie, omfattende den tidligere kystlinje, landhævning, bebyggelse fra forskellige perioder, sandflugt og tilplantning. Alle disse elementer kan vi genfinde i områdets plantager og klitheder, der desuden danner rammen om et unikt dyre- og planteliv.

Første gang: På Tved Gl. Skole tirsdag d. 21. april kl. 19.00-21.00.
Charlotte fortæller om områdets landskabs- og kulturhistorie med fokus på menneskers levevilkår før, under og efter sandflugten.

Mødested: Parkeringspladsen ved Sårup, Sårupvej 62, 7730 Hanstholm.

Anden gang: Ekskursion til Nørtorp Voldsted og Tved Kirke tirsdag den 28. april kl. 19.00-21.00
Vi ser på sporene efter det levede liv i middelalderen, før sandflugten forandrede landskabet.
Mødested: Nørtorp ved Ræhr (Fyrvej 59), derefter kører vi til Tved Kirke.

Tredje gang: På Tved Gl. Skole tirsdag d. 5. maj kl. 19.00-21.00, hvor Henrik med sit brede kendskab til området vil redegøre for den spændende natur i det storslåede landskab.

Fjerde gang: Ekskursion til Sårup/Tved Plantage tirsdag d. 12. maj kl. 18-21, hvor du vil opleve mange af skovens fugle, dyr og planter. Turen byder også på besøg ved forladte hustomter og andre kulturhistoriske spor i området.
Mødested: Parkeringspladsen ved Sårup, Sårupvej 62, 7730 Hanstholm.

Femte gang: Ekskursion til Tved Plantage, Langsande og Kokkjær Vand tirsdag d. 19. maj kl. 18-21.
Her vil Henrik fremvise de indre heder og vådområderne.
Mødested: Parkeringspladsen ved Tved Kirke, Hanstholmvej 57, 7700 Thisted.

 

Pris: 360 kr.

Tidspunkt

(Tirsdag) 19:00 - 21:00

Lokalitet/sted

Tved Gl. Skole

Hanstholmvej 64

Tilmelding

Klik her for tilmelding (online formular)Jens Handrup: tlf. 30 50 69 92, handrup@outlook.dk

X