april, 2019

30apr19:0021:00Træer, plantager og skovnatur i Thy - 1. del.Skovenes betydning og dyrkning før og nu

Gammel hyld i Vester Thorup Plantage

Arrangement-info

8 timer ved Ditte Svendsen, skovrider i Naturstyrelsen Thy.

KURSUS NR. 191

Ud over at lære træerne at kende vil kurset denne gang have større fokus på valget af træer og dyrkning af skovene før og nu. Vi skal høre om Naturstyrelsens driftsplaner – herunder balancen mellem certificeret skovdrift og naturforvaltning i Nationalpark Thy.

Første gang: På VUC i Thisted tirsdag d. 30. april kl. 19.00-21.00
Her vil Ditte fortælle historien om områdets klitplantager og målsætningen om at ændre monotone plantager til naturnært drevne skove med større biodiversitet. Vi kommer også ind på Naturstyrelsens driftsplan, nationalparkplanen, hugst i skovene og træets anvendelse.

Anden gang: Ekskursion til Vilsbøl Plantage tirsdag d. 7. maj kl. 18.00-21.00 med fremvisning af eksempler på træartsvalg på god og dårlig jordbund, principperne for naturnær skovdrift og rydning af skov til hede med naturlige vandstandsforhold.
Mødested: Agerholmvej, Badepladsen ved Nors Sø, Vester Vandet.

Tredje gang: Ekskursion til Stenbjerg Plantage tirsdag d. 14. maj kl. 18.00-21.00
Denne gang skal vi se på etablering af ny løvskov med skovbryn, hvad der sker når skoven brænder, og hvordan der kan etableres ny natur med større mangfoldighed som mål.
Mødested: Tyskerbakken, Nørhå. Skovrejsningsområdet syd for Stenbjerg Plantage.

Pris.

Pris for kurset: 240 kr. Tilmelding – enten til hele kurser eller på timebasis á 30 kr.
NB. Medbring gerne praktisk tøj og kaffe eller andet til feltturene.

Tidspunkt

(Tirsdag) 19:00 - 21:00

Lokalitet/sted

VUC Thisted

Munkevej 9

Tilmelding

Klik her for tilmelding (online formular)Jens Handrup: tlf. 30 50 69 92, handrup@outlook.dk

X