oktober, 2022

08okt10:0015:30Temalørdag - Landbrugets betydning for natur, miljø, samfund og klimaLandsdel:Nordjylland

Arrangement-info

Dette års temalørdag sætter fokus på, hvordan landbruget påvirker vores natur, miljø og samfundsøkonomi – nu og i fremtiden? Hvor stor en del af det dyrkede areal skal omlægges til naturområder med mere plads til biodiversitet og med lavere påvirkning af vandmiljø og klima?
Og hvordan får vi i det hele taget implementeret den nye brede landbrugsaftale om ”grøn omstilling af dansk landbrug” med: en reduktion på 8 mio. t CO2-enheder, en reduktion på
10800 t udledt kvælstof samt udtagning af 100.000 ha. lavbundsjord i 2030 – samtidig med at den store husdyrbestand bevares?

Program:
10.00:
Velkomst.
10.15-11.00:
Thor Gunnar Kofoed, Viceformand for Landbrug og fødevarer.
Klima, natur, fødevarer og samfund set med landbrugets øjne.
11.00-11.15:
Pause.
11.15-12.00:
Thyge Nygaard, Landbrugspolitisk seniorrådgiver, Danmarks Naturfredningsforening.
Hvilke forventninger har DN til landbruget vedrørende natur, klima og samfund?
12.00-12.45:
Frokostpause. Der sælges øl og vand i pausen
12.45-13.30:
Steen Gade, Tidligere folketingsmedlem for SF og tidligere direktør for Miljøstyrelsen
Klima, natur og samfund set med SFs øjne.
13.30-14.00:
Kaffepause
14.00-14.45
Stiig Markager, Professor og forsker i vandmiljø ved Aarhus Universitet.
Hvilke ønsker har en forsker til landbruget m.h.p. at nedbringe udvaskningen til vandmiljøet?
14.45-15.00:
Pause.
15.00-15.30
Opsummering ved
Leif Gravesen, Formand for Landboforeningen Fjordland
Ib Nord Nielsen, Formand for DN Thy.
Samt afsluttende spørgsmål fra salen

Ordstyrer: Knud Allan Knudsen

Arrangører: Landboforeningen Fjordland, Danmarks Naturfredningsforening (DN) Thy, Biologisk Forening for Nordvestjylland (BFN) og Thisted Folkeuniversitet.

Sted: Videncenter Thy-Mors på Silstrupparken 2, 7700 Thisted

Entre: 100 kr. der også dækker frokost og eftermiddagskaffe.

Tilmelding: Til Jens Handrup på: handrup@outlook.dk eller 3050 6992 senest den 1. oktober.

Tidspunkt

(Lørdag) 10:00 - 15:30

Lokalitet/sted

Videncenter Thy-Mors

Silstrupparken 2

Tilmelding

Jens Handrup: 30 50 69 92, handrup@outlook.dk

X