maj, 2020

25maj19:0021:00Padder og krybdyr - AFLYSTLandsdel:Nordjylland,Thy

Arrangement-info

Strandtudse. Foto: NaturGrafik.dk

OBS!!! Grundet situationen med Corona-virus og myndighedernes anbefalinger er kursus nr. 204 om Padder og krybdyr desværre aflyst. 

Kursus 204

8 timer ved Lars Christian Adrados

Lars vil med sine mange års erfaring give dig en meget kvalificeret indføring i disse vekselvarme dyrs liv og levesteder. Han vil især fokusere på arterne: Stor vandsalamander, Markfirben og Strandtudse. Han vil desuden fortælle om projektet ’Sårbar natur langs vestkysten’, der går ud på at forbedre livsbetingelserne for en række sårbare planter og dyr, bl.a. de tre ovenstående arter.
På de to ekskursioner kommer du til at opleve dem – på den ene eller anden måde.

Første gang: På VUC Thisted, Munkevej 9, mandag d. 25. maj kl. 19.00-21.00
Hvornår, hvor og hvordan finder man arterne? – årscyklus, kendte lokaliteter, tidspunkt på døgnet, og artsbestemmelse.

Arternes status i Thy – hvad ved vi efter mange års overvågning?

Arternes fremtid i Thy – hvad er forventningerne fremadrettet, efter massiv indsats især i EU-LIFE projektet ”Sårbar natur langs vestkysten”?

Anden gang: Ekskursion til Nørre Vorupør eller sydlige del af Agger Tange – mandag d. 1. juni kl. 09:00-12:00
Hvis vejret er med os – dvs. let sol og tørvejr – eftersøger vi markfirben og måske hugorm når de er lettest at finde – under deres solbadning i formiddagstimerne. Er vejret ikke med os til formiddagsobservationer, tager vi ekskursionen til et par af de mange lokaliteter hvor
levestederne i projektet ”Sårbar natur langs vestkysten” er blevet forbedret for især markfirben.

Tredje gang: Ekskursion til nordlige del af Hanstholmreservatet, sydlige del af Lodbjerg Klitheder eller sydlige del af Agger Tange – lørdag d. 13. juni kl. 22:00-01:00.
Så skal der lyttes efter en af nattens smukkeste og mest gennemtrækkende stemmer –
strandtudsen. Er vejret ikke med os til strandtudselytning, tager vi i stedet nattelysning efter stor vandsalamander.

NB: Mødested for ekskursionerne meddeles ca. en uge forinden – baseret på aktuelle
feltobservationer.

Pris: 240 kr.

Tidspunkt

(Mandag) 19:00 - 21:00

Lokalitet/sted

VUC Thisted

Munkevej 9

Tilmelding

Klik her for tilmelding (online formular)Jens Handrup: tlf. 30 50 69 92, handrup@outlook.dk

X