juni, 2020

03jun19:0021:00Naturpleje - hvor, hvordan og hvorfor plejer vi naturen i Thy - AFLYSTLandsdel:Nordjylland,Thy

Arrangement-info

Efter seneste plantagebrand i Stenbjerg. Katastrofe eller naturpleje. Henrik Schjødt forklarer. Foto: Jens Handrup

OBS!!! Grundet situationen med Corona-virus og myndighedernes anbefalinger er kursus nr. 205 om Naturpleje i Thy desværre aflyst. 

Kursus nr. 205

12 timer ved Henrik Schjødt Kristensen, Naturstyrelsen, Jeppe Pilgaard, NPThy og
Mathilde Boesen, Thisted Kommune.

Kurset indeholder i alt seks aftner. Tre af aftnerne vil være på skolebænken, og tre vil være i felten. Naturstyrelsen Thy, Thisted Kommune og Nationalpark Thy har hver én aften, hvor de fortæller om deres formål, målsætninger, udfordringer, naturprojekter m.m. De tre ture i felten vil gå til en række naturprojekter i Thy, hvor henholdsvis Naturstyrelsen, kommunen og nationalparken har foretaget naturprojekter af forskellig art.

Første gang: I Tved Gl. Skole, Hanstholmvej 64, onsdag d. 3. juni kl. 19.00-21.00.
Med sin store erfaring i naturforbedringsprojekter vil Henrik fortælle om nogle af de store og små projekter, som Naturstyrelsen Thy har gennemført eller har gang i på de statsejede områder.

Anden gang: Ekskursion onsdag d. 10. juni kl. 19.00-21.00 til udvalgte steder, hvor vi ser på aktuelle opgaver Mødested: aftales 3. juni

Tredje gang: I Tved Gl. Skole onsdag d. 17. juni kl. 19.00-21.00.
Her vil Jeppe som projektleder redegøre for Nationalparkens arbejde med at pleje og forbedre naturen i NPThy i samarbejde med Naturstyrelsen, Thisted Kommune og de private lodsejere.

Fjerde gang: Ekskursion onsdag d. 24. juni kl. 19.00-21.00, hvor Jeppe vil vise
nogle af de igangværende projekter, som bliver udført i nationalparken
Mødested: Aftales nærmere onsdag d. 17. juni.

Femte gang: I Tved Gl. Skole onsdag d. 12. august kl. 19.00-21.00.
Denne gang drejer det sig om naturpleje i kommunalt regi. Naturmedarbejder Mathilde Boesen vil på denne aften gøre rede for, hvordan kommunen arbejder for og med naturpleje. Med udgangspunkt i konkrete projekter vil hun fortælle om hvilke rammer, retningslinjer og tanker, der ligger bag den udførte naturpleje.

Sjette gang: Ekskursion onsdag d. 19. august kl. 19.00-21.00 til et kommunalt faciliteret naturplejeprojekt, hvor Mathilde vil fremvise og fortælle om tiltagene i området.
Mødested: Aftales nærmere onsdag d. 12. august.

Pris: 360 kr.

Tidspunkt

(Onsdag) 19:00 - 21:00

Lokalitet/sted

Tved Gl. Skole

Hanstholmvej 64

Tilmelding

Klik her for tilmelding (online formular)Jens Handrup: tlf. 30 50 69 92, handrup@outlook.dk

X