juni, 2021

02jun19:0021:00Naturpleje – hvor, hvordan og hvorfor plejer vi naturen i Thy - Kursus 215Landsdel:Nordjylland,Thy

Arrangement-info

Kurset indeholder i alt seks aftner. Tre af aftnerne vil være på skolebænken, og tre vil være i felten. Naturstyrelsen Thy, Thisted Kommune og Nationalpark Thy har hver én aften, hvor de fortæller om deres formål, målsætninger, udfordringer, naturprojekter m.m. De tre ture i felten vil gå til en række udvalgte naturprojekter i Thy, hvor henholdsvis Naturstyrelsen, kommunen og nationalparken har foretaget naturprojekter af forskellig art.

Første gang: I Tved Gl. Skole, Hanstholmvej 64, onsdag d. 2. juni kl. 19.00-21.00.

Med sin store erfaring i naturforbedringsprojekter vil Henrik fortælle om nogle af de store og små projekter, som Naturstyrelsen Thy har gennemført eller har gang i på de statsejede områder.

Anden gang: Ekskursion onsdag d. 9. juni kl. 19.00-21.00 til udvalgte steder, hvor vi ser på aktuelle opgaver

Mødested: aftales 2. juni

Tredje gang: I Tved Gl. Skole onsdag d. 16. juni kl. 19.00-21.00.

Her vil Jeppe som projektleder redegøre for Nationalparkens arbejde med at pleje og forbedre naturen i NPThy i samarbejde med Naturstyrelsen, Thisted Kommune og de private lodsejere.

Fjerde gang: Ekskursion onsdag d. 23. juni kl. 19.00-21.00, hvor Jeppe vil vise nogle af de igangværende projekter, som bliver udført i nationalparken

Mødested: Aftales nærmere onsdag d. 16. juni.

Femte gang: I Tved Gl. Skole onsdag d. 11. august kl. 19.00-21.00.

Denne gang drejer det sig om naturpleje i kommunalt regi. Naturmedarbejder Mathilde Boesen vil på denne aften gøre rede for, hvordan kommunen arbejder for og med naturpleje. Med udgangspunkt i konkrete projekter vil hun fortælle om hvilke rammer, retningslinjer og tanker, der ligger bag den udførte naturpleje.

Sjette gang: Ekskursion onsdag d. 18. august kl. 19.00-21.00 til et kommunalt faciliteret naturplejeprojekt, hvor Mathilde vil fremvise og fortælle om tiltagene i området.

Mødested: Aftales nærmere onsdag d. 11. august.

Varighed: 12 timer
Lærere: Henrik Schjødt Kristensen (Naturstyrelsen), Jeppe Pilgaard (NPThy) og Mathilde Boesen (Thisted Kommune).

Pris: 360 kr.

Tidspunkt

(Onsdag) 19:00 - 21:00

Lokalitet/sted

Tved Gl. Skole

Hanstholmvej 64

Tilmelding

Klik her for tilmelding (online formular)Jens Handrup: tlf. 30 50 69 92, handrup@outlook.dk

X