august, 2020

26aug19:3021:30Indkaldelse til generalforsamling i BFN`s NaturkurserLandsdel:Nordjylland,Thy

Arrangement-info

Heste ved Valbjergsande. Foto: NaturGrafik.dk

Onsdag d. 26.08.20 indkaldes til generalforsamling i BFN`s Naturkurser i Hummerhuset, Klitmøller.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse af revideret regnskab.
4. Behandling af indkomne forslag (indkommet senest en uge før generalforsamlingen).
Forslag: valg af tre suppleanter for et år, i 2020.
5. Godkendelse af budget.
6. Valg af formand for et år. Christian Kristensen modtager ikke genvalg.
Kandidat til formandsposten: Dorthea Albrechtsen.
Såfremt Dorthea vælges, efterlader det en ledig bestyrelsespost.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer for to år. Bestyrelsesmedlemmer på valg i år:
Holger Mouritsen, modtager ikke genvalg
Else Kristensen, modtager genvalg
Ulla Yde, modtager genvalg
Kandidater til bestyrelsesposter:
Christian Kristensen, modtager valg
Helle Møller Uldall, modtager valg
8. Valg af suppleanter for et år.
Kandidater til suppleantposter:
Elly Hansen, modtager valg
Maria Bartolomè, modtager valg
Ivan Hansen, modtager valg
9. Valg af revisor og revisorsuppleant for et år:
Revisor: Knud Knudsen, modtager valg
Revisorsuppleant: Holger Mouritsen, modtager valg
10. Eventuelt.

 

Tidspunkt

(Onsdag) 19:30 - 21:30

Lokalitet/sted

Hummerhuset

Ørhagevej 189

X