maj, 2019

16maj18:0021:00EFTER SIDSTE ISTID -2. DEL.

Arrangement-info

10 timer ved David Jessen og Charlotte Boje H. Andersen

KURSUS NR. 193

Kurset vil belyse forandringerne i det nordvestlige landskab – dets kultur og natur gennem 10.000 år i samspil med klimaet.

Første gang: På VUC i Thisted torsdag d.9. maj kl. 19-21
Her vil David fortælle om de geologiske og klimamæssige forandringer, og om hvordan naturen har tilpasset sig disse vilkår.

Anden gang: Ekskursion torsdag d. 16. maj kl. 18.00-21.00
David vil på et par lokaliteter synliggøre ændringerne i landskabet og forsøge at vise, hvordan dyre- og plantelivet forandrer sig over tid.

Tredje gang: På VUC i Thisted onsdag d. 22. maj kl. 19.00-21.00
Charlotte vil fortælle om vore forfædres vilkår, levevis og aktiviteter under og efter den lille istid – altså fra 1300-tallet og frem til i dag.

Fjerde gang: Ekskursion onsdag d. 5. juni kl. 18.00-21.00
Her vil Charlotte finde og fremvise nogle af de ældre kurturhistoriske spor på fx. klitheden, men også de store kulturtekniske indgreb som fx. landvinding (Sjørring Sø) og anlæg af klitplantagerne.

NB. Medbring fornuftigt fordtøj og kaffe m.m. til turene. Mødesteder aftales.
Pris: 300 kr.

Tidspunkt

(Torsdag) 18:00 - 21:00

Tilmelding

Klik her for tilmelding (online formular)Jens Handrup: tlf. 30 50 69 92, handrup@outlook.dk

X