marts, 2020

21mar13:3017:00BFNs ordinære generalforsamling - aflyst!Landsdel:Nordjylland

Arrangement-info

Sallingsundbroen. Foto: NaturGrafik.dk

OBS!!! Grundet situationen med Corona-virus og myndighedernes anbefalinger er generalforsamlingen i BFN d. 21. marts aflyst. Der vil blive annonceret en ny dato, når vi ved, hvornår krisesituationen bliver ophævet.

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i BFN.

Dagsorden:
1) Valg af dirigent og stemmetællere.
2) Bestyrelsens beretning
3) Forelæggelse af reviderede regnskaber
4) Fastsættelse af kontingenter
5) Indkomne forslag (forslag skal være formanden i hænde senest 10 dage før
generalforsamlingen)
6) Valg af formand for et år ad gangen
7) Valg af to bestyrelsesmedlemmer for to år ad gangen
8) Valg af en bestyrelsessuppleant for et år ad gangen
9) Valg af to revisorer for et år ad gangen
10) Valg af en revisorsuppleant for et år ad gangen
11) Eventuelt
12) BFNs Naturpris
13)
Generalforsamlingen forventes afsluttet senest kl. 17.

Foreningen er vært ved kaffe/the og blødt brød.

Der opfordres til at komme med forslag til modtagere af BFNs Naturpris.

Tidspunkt

(Lørdag) 13:30 - 17:00

Lokalitet/sted

Hummerhuset

Ørhagevej 189

X