BFNs Naturklub for Børn – så er vi klar igen!

Der er kommet godt gang i bålet. bålpladsen ved Tved Gl. Skole d. 7. sep. 2019

OBS!! Vi har valgt at aflyse følgende arrangementer i Naturklubben pga. af smittefare: den 21. marts, den 18. april og den 2. maj. Vi håber at kunne gennemføre de efterfølgende arrangementer. Det vil I høre nærmere om, når vi kommer tættere på tidspunktet.

Foråret er snart over os! Og BFNs Naturklub for børn begynder den nye sæson med en række hyggelige arrangementer. Vi skal bl.a. lave fuglekasser, have snitteværksted, opleve en magisk forårsaften i Vejlerne og meget andet.

Vi begynder igen en ny sæson den 7. marts kl. 9-12, hvor vi bygger fuglekasser og insekthoteller. Lars Smith, fra Mors, kommer og fortæller os om fuglenes forskellige krav til bolig. Alle bygger deres egen redekasse, og vi laver et fælles insekthotel, som vi holder øje med gennem året.

Sæsonen byder i alt på seks spændende, hyggelige og lærerige arrangementer:

  • 7. marts kl. 09-12 laver vi fuglekasser og insekthoteller
  • 21. marts er der snitteværksted, hvor Carsten vil lære os om træsnitningskunsten.
  • 18. april  19:00-21:30 er der aftentur til Vejlerne, hvor vi hører Rørdrummen pauke i rørskoven og andre mystiske og mytiske lyde i rørskoven.
  • 2. maj kl. 09-12 er der fisketur til Førby Sø.
  • 16. maj kl. 09-12 studerer vi træer i Naturcenteret og i Tved Plantage,
  • 6-7. juni 17-09 Afslutning i Naturcentret med overnatning i shelters, bålmad, observationer af flagermus og nattefangst af insekter.

En af tankerne bag naturklubben er at give børnene kendskab til naturen i Thy gennem fælles oplevelser i naturen.

Klubben er kommet godt i gang med tilmelding af 16 børn. Man kan stadig nå at komme med. Det koster 100 kr. i alt og dækker samtidig et medlemskab af BFN. BFNs Naturklub er for børn i alderen 6-12 år, og har tilholdssted ved Naturcenter Tved Gl. Skole, der ligger på Hanstholmvej 64, 7700 Thisted, klods op ad Nationalpark Thy. Voksne er selvfølgelig altid velkomne ifølge med børn, og heldigvis har en del forældre/bedsteforældre været chauffører for børnene og deltaget i aktiviteterne.

Man behøver ikke komme til samtlige arrangementer, da hvert forløb også er en selvstændig enhed. Man kan se en detaljeret beskrivelse af de enkelte forløb på BFNs hjemmeside, hvor de lægges op et par uger før de enkelte arrangementer. Alle arrangementer er lørdage. 

For yderligere information kontakt:

Poul Nystrup Christensen, Formand for Biologisk forenings for Nordvestjyllands bestyrelse (BFN).
pnystrup@live.dk
75162819 | 22157738

Søren Michelsen Krag, Naturvejleder, Natur og friluftsvejledningen, Thisted Kommune.
jsmk@thisted.dk
9917 2243 | 4029 2983